Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN

 

.................................................................................................................................

>> ดาวน์โหลด <<

 >> คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ <<

............................................................................................................................................

 

IMAGE ฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร มอบโฉนดที่ดินจากการปล่อยเงินกู้เกินกว่ากฎหมาย
วันอังคาร, 16 ตุลาคม 2561
12 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น สถานีตำรวจภูธรอำลาดยาว นายสมลักษ์.... Read More...
IMAGE นายอำเภอลาดยาวได้ออกตรวจพื้นที่การขุดลอกบึงหล่ม
วันอังคาร, 16 ตุลาคม 2561
                11 ตุลาคม 2561 นายสมลักษ์ ยกน้อยวงษ์... Read More...
IMAGE งานเจ้าแม่ทับทิม เจ้าพ่อเจ้าแม่ตาคลี
วันอังคาร, 16 ตุลาคม 2561
                10 ตุลาคม 2561 เวลา 18.30 น. นายอมร บริรักษ์เลิศ... Read More...
IMAGE กิจกรรมจิตอาสา 10 – 12 ตุลาคม 2561
วันอังคาร, 16 ตุลาคม 2561
                10 ตุลาคม 2561ระหว่าง เวลา 08.00-12.00 น. นายอาคม ... Read More...
IMAGE กิ่งกาชาดอำเภอพยุหะคีรีมอบบ้านกาชาดให้กับคนพิการ
วันพฤหัสบดี, 27 กันยายน 2561
                 19 กันยายน 2561 นายสุทธิพงษ์  คล้ายอุดม ... Read More...
IMAGE OTOP นวัตวิถียามค่ำ วัฒนธรรมคนท่าตะโก
วันพุธ, 03 ตุลาคม 2561
                28 กันยายน 2561 เวลา 18.00 น. นายประทีป ศิลปเทศ... Read More...
IMAGE งานอวดดี วิถีชุมชน คนทำตาล
วันพฤหัสบดี, 27 กันยายน 2561
               25 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. นายรัฐพล ธุระพันธ์... Read More...
IMAGE การท่องเที่ยวเสน่ห์ชุมชน วัดหนองกระดูกเนื้อ อำเภอลาดยาว
วันพฤหัสบดี, 27 กันยายน 2561
               21 กันยายน 2561 เวลา 18:00 น นายธนาคม จงจิระ... Read More...