17 มกราคม 2561

17 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายวิเชียร จูห้อง นายอำเภอท่าตะโก มอบหมายให้ ปลัดอาวุโส เป็นประธานเปิดกิจกรรม "จิตอาสา  เราทำความดีด้วยหัวใจ" ณ วัดหัวถนนใต้  ต.หัวถนน อ.ท่าตะโก

โดยมีปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายกิจการพิเศษ/ จนท.ตำรวจ/จนท.ทหาร ชุด  ชป./ นายก อบต. พร้อมผู้บริหาร  ส.อบต.และเจ้าหน้าที่ อบต./  กำนัน/ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯ แพทย์ฯ /สารวัตรฯ /พัฒนากรประจำตำบล/จนท.รพ.สต./สมาชิก อส.ร้อย อส.อ.ท่าตะโก/ และประชาชน จิตอาสาในพื้นที่ มาร่วมกันทำความสะอาด และพัฒนาวัด ประมาณ 159 คน

 

เวลา 14.00 น. อำเภอบรรพตพิสัย ได้นำจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 5 ตำบลบางตาหงาย ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณวัดวิวิตตาราม หมู่ที่ 1 ตำบลบางตาหงาย อำเภอบรรพตพิสัย

 

จิตอาสาอำเภอแม่วงก์  จำนวน 45 ราย  ได้ร่วมจัดเตรียมสถานที่ เพื่อเตรียมงานพิธีมอบผ้าห่มพระราชทาน วันที่ 19 มค.61 ณ  ศาลาประชาคม อ.แม่วงก์

 

18 มกราคม 2561

18 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป นายชนาธิป โคกมณี นายอำเภอบรรพตพิสัย พร้อมด้วยสาธารณสุขอำเภอบรรพตพิสัย ทีมหมอครอบครัว รพ.บรรพตพิสัย  ผอ.รพ.สต.บ้านตาขีด ผอ.รพ.สต.บ้านบางแก้ว ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น อสม. และจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ของตำบลตาขีด และตำบลบางแก้ว ออกพบปะเยี่ยมเยียน ติดตาม ให้กำลังใจผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง และผู้พิการ พร้อมมอบรถเข็นสำหรับผู้พิการ และเครื่องอุปโภคบริโภคในพื้นที่ตำบลตาขีด และตำบลบางแก้ว อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ รวมจำนวน 6 ราย

          โดย  อำเภอท่าตะโก อำเภอบรรพตพิสัย อำเภอแม่วงก์   และอำเภอบรรพตพิสัย