Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN

 .................................................................................................................................

>> ดาวน์โหลด <<

 >> คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ <<

............................................................................................................................................

 

                สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ เชิญประกวดภาพถ่ายชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดนครสวรรค์ ตั้งแต่วันนี้ถึง 17 ตุลาคม 2561 หัวข้อ “มาเที่ยวบ้านฉัน” ประเภทสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ , วัฒนธรรม/สถาปัตยกรรม/ศิลปะพื้นถิ่น และวิถีชีวิต/ภูมิปัญหาท้องถิ่น ไม่เกิน 5 ภาพ/คน  รายละเอียดเพิ่มเติม  http://nakhonsawan.cdd.go.th สอบถามเพิ่มเติมโทร 056-803545-6  , 083-5490755 และ 082-4006709