Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN


+++ ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ +++

เรื่องการจัดลำดับผู้แจ้งความประสงค์

เพื่อขึ้นบัญชีสำรองรับสลากกินแบ่งรัฐบาลไปจำหน่าย

จังหวัดนครสวรรค์และสำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์  

... คลิกที่นี่ ...

 

 

               23 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น.นายอมร บริรักษ์เลิศ นายอำเภอตาคลี เป็นประธานโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ณ ศาลาการเปรียญวัดหนองโพ ตำบลหนองโพโดยมี คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอตาคลี ผกก.สภ.ตาคลี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา หน่วยงานภาคเอกชน ปลัดอำเภอ ข้าราชการและลูกจ้างฯลฯ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ตำบลหนองโพ พนักงานส่วนตำบลและพี่น้องประชาชนร่วมโครงการ

                 โดย อำเภอตาคลี