Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN


.......................................................................................................................

  ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2562  

.. คลิกที่นี่ ..
 .................................................................................................................................

>> ดาวน์โหลด <<

 >> คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ <<

............................................................................................................................................

 

               23 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น.นายอมร บริรักษ์เลิศ นายอำเภอตาคลี เป็นประธานโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ณ ศาลาการเปรียญวัดหนองโพ ตำบลหนองโพโดยมี คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอตาคลี ผกก.สภ.ตาคลี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา หน่วยงานภาคเอกชน ปลัดอำเภอ ข้าราชการและลูกจ้างฯลฯ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ตำบลหนองโพ พนักงานส่วนตำบลและพี่น้องประชาชนร่วมโครงการ

                 โดย อำเภอตาคลี