Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN

 

 

 

               24 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 - 12.00 น. ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอตาคลี โรงพยาบาลตาคลี จัดหน่วยบริการฯมาให้บริการรับบริจาคโลหิต ณ ศาลาประชาคมอำเภอตาคลี โดยมีนายอมร บริรักษ์เลิศ นายอำเภอตาคลี หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอตาคลี ฯลฯ ร่วมให้การต้อนรับ มีผู้บริจาคโลหิตได้จำนวน 268 ยูนิต คิดเป็น 120,600 ซีซี

                โดย  อำเภอตาคลี