Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN

 

.................................................................................................................................

>> ดาวน์โหลด <<

 >> คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ <<

............................................................................................................................................

 

 

**** New!!! ดาวน์โหลด เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2561 New!!! (23 พ.ค. 2561) ****


ประชาสัมพันธ์
การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ มท.

การจัดหาที่หน่วยงานสามารถดำเนินการได้เอง (มูลค่าไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท)
โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ
กำหนดให้ใช้หลักเกณฑ์นี้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ในกรณีที่หน่วยงานจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ มูลค่าไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้ดำเนินการได้เอง
และรายงานให้คณะกรรมการ ทราบ หลังการจัดหาเรียบร้อยแล้ว โดยส่งแบบ คกก.มท 03 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
แนวทาง/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง/หนังสือสั่งการ/แบบฟอร์มที่ใช้
 หลักเกณฑ์และแนวทางปฎิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
ปรับปรุงใหม่ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ คลิกที่นี่   [PDF] 


- สรุปหน่วยงานต้องส่งก่อนการจัดหา
  1.แบบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ไม่เกิน 10 ล้าน (แบบ 001)
  2.แบบรายงานสรุปโครงการเพื่อพิจารณา (แบบ คกก.มท 01)

- สรุปหน่วยงานต้องส่ง หลังการจัดหา
  1.แบบรายงานสรุปโครงการเพื่อพิจารณา (แบบ คกก.มท 01)
  2.แบบรายงานสรุปโครงการเพื่อพิจารณา (แบบ คกก.มท 03)

 

IMAGE อ.เก้าเลี้ยว สมโภชพระมหาเจดีย์พุทธชยันตี
วันจันทร์, 12 พฤศจิกายน 2561
               10 พฤศจิกายน 2561 ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 12 เวลา 17.00 น. ณ... Read More...
IMAGE กฐินพระราชทานวัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์
วันจันทร์, 12 พฤศจิกายน 2561
                10 พฤศจิกายน 2561 ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 12 ณ... Read More...
IMAGE ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ภาค 8 นครสวรรค์ รับบริจาคโลหิต
วันจันทร์, 12 พฤศจิกายน 2561
                7 พฤศจิกายน  2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. นายสุวิทย์... Read More...
IMAGE ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์รับเรื่องร้องเรียนสุนัขแถวบ้านสูญหาย
วันพุธ, 07 พฤศจิกายน 2561
                6 พฤศจิกายน 2561  นายพิษณุ ตุลยวณิชย์ ... Read More...
IMAGE อำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ เดือนตุลาคม 2561
วันศุกร์, 26 ตุลาคม 2561
                18  ตุลาคม 2561  ว่าที่ร้อยตรีปรีชา  พลับน้อย... Read More...
IMAGE ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ออกหน่วย ณ วัดโคกกร่าง
วันพุธ, 31 ตุลาคม 2561
                31 ตุลาคม 2561 เวลา 09:39 น. ... Read More...
IMAGE ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอตาคลีตรวจใบอนุญาตขุดดิน
วันศุกร์, 26 ตุลาคม 2561
               19 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายอมร บริรักษ์เลิศ... Read More...
IMAGE ขอเชิญประชาชนตอบแบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย
วันพฤหัสบดี, 18 ตุลาคม 2561
                ด้วยศูนย์ดำรงธรรมดำเนินการมาครบ 4 ปี... Read More...
โรงเรียนบ้านปากดงรับสมัครสอบครูอัตราจ้าง 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 6,000 บาท
วันพฤหัสบดี, 01 พฤศจิกายน 2561
                 ด้วยโรงเรียนบ้านปากดง (เทียนศรีประสิทธิ์) ... Read More...
โรงเรียนวัดศรีอุทุมพร ครูผู้สอน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 6,500. บาท
วันพุธ, 31 ตุลาคม 2561
                โรงเรียนวัดศรีอุทุมพร ตำบลหนนองกรด... Read More...
โรงเรียนบ้านแหลมยางรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน 1 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท
วันอังคาร, 30 ตุลาคม 2561
โรงเรียนบ้านแหลมยาง ตำบลเก้าเลี้ยว อำเภอเก้าเลี้ยว... Read More...
IMAGE กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว พาสื่อมวลชนศึกษาดูงานแหล่งท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
วันจันทร์, 12 พฤศจิกายน 2561
               7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 07.30 น. นายอรรถพร สิงหวิชัย... Read More...
IMAGE เชิญชม ชิม ช็อป แชร์ ชุมชนท่องเที่ยว otop นวัตวิถี บ้านปากคลอง ต.เกยไชย
วันอังคาร, 30 ตุลาคม 2561
เชิญชม ชิม ช็อป แชร์ ชุมชนท่องเที่ยว otop นวัตวิถี... Read More...
IMAGE ชุมชนท่องเที่ยว otop บ้านปากคลอง ชุมแสง
วันอังคาร, 30 ตุลาคม 2561
ชุมชนท่องเที่ยว otop บ้านปากคลอง ชุมแสง นครสวรรค์ค่ะ... Read More...