ข่าวประชาสัมพันธ์

IMAGE กิจกรรมจิตอาสาเดือนมิถุนายน 2563
วันจันทร์, 22 มิถุนายน 2563
9 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00 น. ว่าที่ร้อยตรี ปรีชา พลับน้อย... Read More...
IMAGE วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563
วันพุธ, 03 มิถุนายน 2563
3 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายอรรถพร สิงหวิชัย... Read More...
IMAGE พิธีรับพระราชทาน “ห้องตรวจหาเชื้อ” แก่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ เป็นแห่งที่ 12
วันพฤหัสบดี, 28 พฤษภาคม 2563
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ... Read More...
IMAGE “ย้อนรอยเก่า เล่าเรื่องเดิม” ครั้งที่ 4
วันจันทร์, 03 กุมภาพันธ์ 2563
                 1 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 18.30 น.นายชัชวาลย์... Read More...
IMAGE "เดิน กิน ชิม เที่ยว ตลาดเจ้าค่ะ อำเภอเก้าเลี้ยว"
วันจันทร์, 27 มกราคม 2563
               26 มกราคม 2563 เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป นายรัฐพล... Read More...
IMAGE บ้านหนองกระดูกเนื้อ ขอเชิญร่วมบุญประเพณี บุญคูนลานสู่ขวัญข้าว ประจำปี 2563
วันอังคาร, 21 มกราคม 2563
⯑วันที่ 25 ม.ค.2563 เวลา18.00น. ขบวนแห่พระแม่โพสพ... Read More...
IMAGE จังหวัด-อำเภอเคลื่อนที่เดือน มิถุนายน 2563
วันจันทร์, 22 มิถุนายน 2563
9 มิถุนายน 2563 เวลา 07.00 น. ว่าที่ร้อยตรี ปรีชา พลับน้อย... Read More...
IMAGE การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย
วันอังคาร, 09 มิถุนายน 2563
29 พฤษภาคม 2563  เวลา 09.00 น. นางประภาวดี สิงหวิชัย... Read More...
IMAGE จังหวัดเคลื่อนที่อำเภอชุมตาบง อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ อำเภอเมืองนครสวรรค์
วันอังคาร, 26 พฤษภาคม 2563
21 พฤษภาคม 2563  เวลา  09.00 น.ที่โรงเรียนบ้านเขาหินกราว หมู่ 6... Read More...
IMAGE ผลงานศูนย์ดำรงธรรมอำเภอชุมตาบง- อำเภอเก้าเลี้ยว
วันจันทร์, 22 มิถุนายน 2563
15 มิถุนายน 2563 เวลา 10.30 น. นายรัฐพล ธุระพันธ์ ... Read More...
IMAGE ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเก้าเลี้ยวตรวจสอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ฝุ่นละอองจากทราย
วันอังคาร, 09 มิถุนายน 2563
1 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น.นายรัฐพล ธุระพันธ์... Read More...
IMAGE ช่วยกันเป็นหูเป็นตา
วันพฤหัสบดี, 23 เมษายน 2563
ช่วยกันเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแส หรือ... Read More...
IMAGE โรคและภัยสุขภาพที่ต้องระวังในช่วงฤดูฝน
วันพฤหัสบดี, 02 กรกฎาคม 2563
กระทรวงสาธารณสุข... Read More...
การปรับสถานะพืชกระท่อม และการนำไปใช้ประโยชน์ในทางที่ถูกต้อง
วันพฤหัสบดี, 02 กรกฎาคม 2563
“กระท่อม” ถือเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5... Read More...
IMAGE มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ระยะที่ 2
วันพฤหัสบดี, 02 กรกฎาคม 2563
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)... Read More...
IMAGE เพิ่มเกณฑ์ข้าราชการ เสี่ยง-ติดเชื้อโควิด เบิกค่ารักษา รพ. เอกชน ได้
วันพุธ, 24 มิถุนายน 2563
สำหรับผู้มีสิทธิเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล... Read More...

 

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน คอมพิวเตอร์ และ

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV


  1.แบบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ไม่เกิน 10 ล้าน (แบบ 001)
  2.แบบรายงานสรุปโครงการเพื่อพิจารณา (แบบ คกก.มท 01)

การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ มท.
การจัดหาที่หน่วยงานสามารถดำเนินการได้เอง
(มูลค่าไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท)
โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ
กำหนดให้ใช้หลักเกณฑ์นี้ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป  
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
ในกรณีที่หน่วยงานจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ มูลค่าไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
ให้ดำเนินการได้เองโดยมีเงื่อไขตามหลักเกณฑ์ คลิกที่นี่
และรายงานให้คณะกรรมการ ทราบ หลังการจัดหาเรียบร้อยแล้ว โดยส่งแบบ คกก.มท 03 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
แนวทาง/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง/หนังสือสั่งการ/แบบฟอร์มที่ใช้
 แนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ที่มีลักษณะเป็นการเช่า 
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ 

- สรุปหน่วยงานต้องส่งก่อนการจัดหา
  1.แบบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ไม่เกิน 10 ล้าน (แบบ 001)
  2.แบบรายงานสรุปโครงการเพื่อพิจารณา (แบบ คกก.มท 01)

- สรุปหน่วยงานต้องส่ง หลังการจัดหา
  1.แบบรายงานสรุปโครงการเพื่อพิจารณา (แบบ คกก.มท 01)
  2.แบบรายงานสรุปโครงการเพื่อพิจารณา (แบบ คกก.มท 03)