Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN

 

 

 

                3 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น.  นายประทีป ศิลปเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย ผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครสวรรค์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ ธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ผู้แทนอำเภอเมืองนครสวรรค์และผู้แทนเทศบาลนครนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมรับฟังคำชี้แจงจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเรื่องข้อพิพาทที่ดินระหว่างกลุ่มชาวบ้านกับเรือนจำกลางนครสวรรค์ ฯลฯ ของกลุ่มชาวบ้านหมู่ที่ 8 , 9 และ 10 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองฯ ประมาณ 100 คน ณ  ศาลาประชาคม  อบจ.นครสวรรค์

               โดย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์