Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN

 

 

 

                4 กันยายน 2561  เวลา 09.00 น.  นายประทีป ศิลปเทศ รอง.ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย พล.ต. อนุสรณ์ ธูปทอง รอง.ผอ.รมน.นว. พ.อ.สุรจิตร สุขีเมฆ รอง.ผบ.มทบ.31 นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม ผต.ปค. นายชนาธิป โคกมณี นายอำเภอหนองบัว ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและผู้แทนผู้ถูกร้องเรียน เข้าร่วมประชุมหารือเรื่องร้องเรียน เรื่อง กลุ่มผู้คัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะ RDF พื้นที่อำเภอหนองบัว  แกนนำกลุ่มผู้ร้องเรียนได้นำกลุ่มมวลชนจากพื้นที่อำเภอหนองบัว จำนวน 300 คน เดินทางมามาชุมนุมบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอหนองบัว โดยมีพลตรีสุพจน์ บูรณจารี ผบ.มทบ.31 เป็นประธาน (ผวจ.มอบ)

                 โดย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์