Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN


+++ ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ +++

เรื่องการจัดลำดับผู้แจ้งความประสงค์

เพื่อขึ้นบัญชีสำรองรับสลากกินแบ่งรัฐบาลไปจำหน่าย

จังหวัดนครสวรรค์และสำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์  

... คลิกที่นี่ ...

 

 

               6 กันยายน 2561 เวลา 10.30 น.เรือตรีวิทยา เกล้าวิกรณ์ นายอำเภอแม่เปิน ร่วมกับ คณะทำงานออกตรวจติดตามโครงการอาหารกลางวัน ออกตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงาน  โครงการอาหารกลางวัน ณ ศพด.บ้านแม่กะสี ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีคุณภาพอาหารตามหลักโภชนาการและเพียงพอต่อนักเรียน

                โดย  อำเภอแม่เปิน