Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN

 

 

 

               6 กันยายน 2561 เวลา 10.30 น.เรือตรีวิทยา เกล้าวิกรณ์ นายอำเภอแม่เปิน ร่วมกับ คณะทำงานออกตรวจติดตามโครงการอาหารกลางวัน ออกตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงาน  โครงการอาหารกลางวัน ณ ศพด.บ้านแม่กะสี ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีคุณภาพอาหารตามหลักโภชนาการและเพียงพอต่อนักเรียน

                โดย  อำเภอแม่เปิน