Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN

 

 

 

                6 กันยายน 2561 เวลา 17.00 น.  นายอภิสรรค์  สง่าศรี  รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายบรรลือ  สง่าจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครสวรรค์ เปิดงานมหกรรมสุดยอด OTOP สินค้าจากจังหวัดนครปฐม   ณ  สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

                 โดย  ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์