Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN


.......................................................................................................................

  ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2562  

.. คลิกที่นี่ ..
 .................................................................................................................................

>> ดาวน์โหลด <<

 >> คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ <<

............................................................................................................................................

 

               12 กันยายน 2561 เวลา 14.00 น. ดร.ไพศาล สุขปัญญา ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนเขตที่ 18 พร้อมด้วยคณะกรรมการคัดเลือกชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภาคเหนือตอนล่าง2 ได้ลงพื้นที่บ้านหาดเสลา หมู่ที่ 8 ตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว โดยชุมชนได้นำคณะกรรมการฯ เที่ยวชมและทำกิจกรรมภายในหมู่บ้าน อาทิ ไหว้พระในโบสถ์เก่า วัดตะคร้อ  ชิมฝรั่งสดและน้ำฝรั่งจากสวนฝรั่งปลอดสาร เขียนลวดลายบนโอ่งดินเผา ชิมอาหารพื้นถิ่นสำรับคาวหวาน ทั้งแกงเลียงลูกจัน ค้างคาวเผือก น้ำมะม่วงหาวมะนาวโห่ โดยมีมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และมัคคุเทศก์น้อย นำเยี่ยมชม

               โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์