Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN

 .................................................................................................................................

>> ดาวน์โหลด <<

 >> คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ <<

............................................................................................................................................

 

               21 กันยายน 2561 เวลา 18:00 น นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  มอบหมาย นายบรรลือ สง่าจิตร รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เปิดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเสน่ห์ชุมชน นวัตวิถี  ณ วัดหนองกระดูกเนื้อ อำเภอลาดยาว

                22 กันยายน 2561 เวลา 18.30 น. นายอำเภอลาดยาว เป็นประธานเปิดงานชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัติวิถีบ้านหนองกระดูกเนื้อ ตำบลหนองนมวัว คืนที่ 2 มีผู้คนสนใจมาเที่ยวงานอย่างคึกคักกว่า 5,000 คน จากจังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี กำแพงเพชร ขายสินค้าโอทอป สินค้าเกษตรชาวบ้านได้กว่า คืนละ 450,000 บาท

                โดย อำเภอลาดยาว