Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN

 .................................................................................................................................

>> ดาวน์โหลด <<

 >> คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ <<

............................................................................................................................................

 

                28 กันยายน 2561 เวลา 10.00น.นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอชุมแสง ได้ลงพื้นที่เพื่อช่วยชาวบ้านตำบลหนองกระเจาแก้ไขปัญหาน้ำแล้ง ไม่มีน้ำแช่ข้าวที่กำลังเติบโต ต้องการให้ปิดคลองจรเข้เผือกเพื่อให้น้ำดันขึ้นไปเข้าพื้นที่ ขณะเดียวกันเมื่อปิดแล้วน้ำจะท่วมต้นทางคือตำบลพิกุล จึงต้องเข้าทำความเข้าใจทั้งสองฝ่ายและยอมให้ปิดประตูน้ำดูก่อน หากมีการท่วมจนเดือดร้อนค่อยมาแก้ไขอีกครั้ง ทุกฝ่ายยอมรับ

               โดย อำเภอชุมแสง