Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN

 .................................................................................................................................

>> ดาวน์โหลด <<

 >> คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ <<

............................................................................................................................................

 

                28 กันยายน 2561 เวลา 18.00 น. นายประทีป ศิลปเทศ รอง.ผวจ.นว. พร้อมด้วยนางจิราพร  ศิลปเทศ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ นายวิเชียร จูห้อง นายอำเภอท่าตะโก นางเบญจมาศ จูห้อง แม่บ้านมหาดไทย และหัวหน้าส่วนราชการ เป็นประธานในพิธีเปิดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเสน่ห์ชุมชนภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว "OTOP นวัตวิถียามค่ำ วัฒนธรรมคนท่าตะโก"  โดยภายในงานมีกิจกรรมการแสดงพื้นบ้าน การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมของท้องถิ่นต่างๆ โดยเน้นเอกลักษณ์และภูมิปัญญาพื้นบ้าน ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอท่าตะโก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์

               โดย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์