Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN

 .................................................................................................................................

>> ดาวน์โหลด <<

 >> คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ <<

............................................................................................................................................

 

                1 ตุลาคม 2561  นายอรรถพร สิงหวิชัย อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดนครสวรรค์ ณ ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์- เจ้าแม่ ทับทิม  หลวงพ่อศรีสวรรค์ศาลหลักเมืองจังหวัด

                โดยมีนายประทีป ศิลปเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวต้อนรับ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ผู้บริหารภาคเอกชน ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ให้การต้อนรับ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

                   โดย สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์