Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN

 .................................................................................................................................

>> ดาวน์โหลด <<

 >> คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ <<

............................................................................................................................................

 

               2 ตุลาคม 2561 ตามที่รัฐบาลมีนโยบายช่วยเหลือผู้กู้เงินนอกระบบอัตราดอกเบี้ยเกินกฎหมายที่กำหนด อำเภอลาดยาวได้จัดชุดปฏิบัติการร่วมฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร เข้าตรวจสอบเจ้าหนี้เงินกู้ที่ยึดโฉนดที่ดินของชาวบ้านไว้ จึงได้นำมาตรวจสอบหากพบผิดกฎหมายจะดำเนินตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

               โดย อำเภอลาดยาว