Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN

 .................................................................................................................................

>> ดาวน์โหลด <<

 >> คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ <<

............................................................................................................................................

 

                17 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น หอประชุมอำเภอลาดยาว เหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอลาดยาว โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ออกรับบริจาคโลหิตมีผู้มาแสดงคนบริจาคกว่า 400 คน

                26 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น. นายเทวุษย์ บริรักษ์สันติกุล นายอำเภอไพศาลี ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดหน่วยบริการรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอไพศาลี  มีประชาชนชาวอำเภอไพศาลี ร่วมบริจาคโลหิต รวมทั้งสิ้น จำนวน 333 ราย คิดเป็นปริมาตรโลหิต 149,850 ซีซี

               โดย  อำเภอลาดยาว อำเภอไพศาลี