Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN

 .................................................................................................................................

>> ดาวน์โหลด <<

 >> คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ <<

............................................................................................................................................

 

                5 พฤศจิกายน 2561  เวลา 09.00 น. นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ และนายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมประชุมพร้อมมอบแนวทางการขับเคลื่อนงานเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก กระตุ้นทั้งการผลิตและการตลาด เสริมสร้างความสุขให้ประขาชนชาวนครสวรรค์ กับหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ ในการประชุมพัฒนาการอำเภอประจำเดือน ณ ห้องประชุม 101 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

                 โดย โสภี บุญศิริ ภาพ/ข่าว สถานีข่าว CNSนครสวรรค์ รายงาน