Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN

 .................................................................................................................................

>> ดาวน์โหลด <<

 >> คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ <<

............................................................................................................................................

 

                6 พฤศจิกายน 2561  นายพิษณุ ตุลยวณิชย์  ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ชี้แจงกรณีรับแจ้งขอความช่วยเหลือผ่าน APP DLD 4.0 เรื่องสุนัขแถวบ้านสูญหายสันนิษฐานว่าอาจโดนยาเบื่อ ผู้ร้องเรียนอาศัยอยู่ ตำบลตาขีด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ แจ้งว่าสุนัขที่เลี้ยงไว้ 1 ตัว พันธุ์ลูกผสมบางแก้ว อายุ 2 ปีเศษ สูญหายจากบ้านสันนิษฐานว่าถูกวางยาเบื่ออาจเพื่อโจรกรรม สุนัขบ้านข้างเคียงและชุมชนที่พักอาศัยมีประวัติถูกวางยาเบื่อตายจำนวนมาก

               ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ได้โทรประสานผู้ร้อง ให้คำแนะนำในการแจ้งความ/ลงบันทึกประจำวัน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าดูแลความปลอดภัยของ คน สัตว์ และทรัพย์สินมากขึ้น    พร้อมคำแนะนำในการเลี้ยงสุนัขและแมวในบ้าน ควรฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า มอบหมายปศุสัตว์อำเภอบรรพตพิสัยเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เลี้ยงสัตว์ในชุมชนทราบและระมัดระวัง

              ผู้ร้องขอความช่วยเหลือได้รับความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ของทางราชการ เอาใจใส่ปัญหาของประชาชนและขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกคน

               โดย  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์