Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN

 .................................................................................................................................

>> ดาวน์โหลด <<

 >> คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ <<

............................................................................................................................................

 

               7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 07.30 น. นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้ นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์   เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว พาสื่อมวลชนศึกษาดูงานแหล่งท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ OTOP สู่นวัตกรรมและการท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562  โดยมีคณะสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์จำนวน 40 คน ร่วมกิจกรรมทำข่าวประชาสัมพันธ์ศึกษาดูงานแหล่งท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ณ ทุ่งปอเทืองและทุ่งทานตะวัน ตำบลสุขสำราญ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ รวมทั้งศึกษาดูงานแหล่งท่องเที่ยววัดหนองโพและศูนย์เรียนรู้บ้านวิวัฒน์  อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

             โดย  ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์