Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN

 .................................................................................................................................

>> ดาวน์โหลด <<

 >> คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ <<

............................................................................................................................................

 

               16 พฤศจิกายน 2561 ว่าที่ร้อยตรีปรีชา พลับน้อย นายอำเภอเมืองนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดตลาดไทดำบ้านวังหยวก และเยี่ยมชมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านวังหยวก หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแก่ง อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์

               โดย อำเภอเมืองนครสวรรค์