Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN

 .................................................................................................................................

>> ดาวน์โหลด <<

 >> คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ <<

............................................................................................................................................

 

คลิปที่ 1 https://www.youtube.com/watch?v=YzgLuSdTxak
คลิปที่ 2 https://www.youtube.com/watch?v=RzfEsJsFTJU
คลิปที่ 3 
https://www.youtube.com/watch?v=vyCmC-5xvgY
คลิปที่ 4 https://www.youtube.com/watch?v=RBMRrgvKGKk
คลิปที่ 5 https://www.youtube.com/watch?v=VVWhCZaGHSI
คลิปที่ 6 https://www.youtube.com/watch?v=PC1LsyUT2Gg
คลิปที่ 7 https://www.youtube.com/watch?v=aCWDc7Ckxv4
คลิปที่ 8 https://www.youtube.com/watch?v=SPe--AXeFVI
คลิปที่ 9 https://www.youtube.com/watch?v=KWMJCuRioFY
คลิปที่ 10 https://www.youtube.com/watch?v=1bedHVOPidY

IMAGE โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ อำเภอหนองบัว - อำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ อำเภอเก้าเลี้ยว
วันจันทร์, 14 มกราคม 2562
                 11 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. นายชนาธิป โคกมณี... Read More...
IMAGE พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาว
วันศุกร์, 11 มกราคม 2562
               10 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 11.40 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว... Read More...
IMAGE ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเก้าเลี้ยวไกล่เกลี่ยหนี้สิน
วันศุกร์, 11 มกราคม 2562
               8 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. กอ.รน.จว.นว ร่วมประสานงาน... Read More...
IMAGE ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองนครสวรรค์ตรวจสอบการจำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่
วันพฤหัสบดี, 27 ธันวาคม 2561
                  27 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น.... Read More...
IMAGE อำเภอพยุหะคีรีร่วมกับที่ดินจังหวัดตรวจสอบการบุกรุกทางสาธารณประโยชน์
วันอังคาร, 25 ธันวาคม 2561
                 24 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น  นายสมบุญ... Read More...
IMAGE เชิญเที่ยวงานมหกรรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
วันศุกร์, 11 มกราคม 2562
                 จำหน่ายอาหารพื้นถิ่นชุมชนท่องเที่่ยว... Read More...
IMAGE OTOP นวัตวิถีตลาดต้องลอง
วันอังคาร, 25 ธันวาคม 2561
               21 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00 น นายวิเชียร จูห้อง... Read More...
IMAGE ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านวังหยวก
วันพฤหัสบดี, 22 พฤศจิกายน 2561
               16 พฤศจิกายน 2561 ว่าที่ร้อยตรีปรีชา พลับน้อย... Read More...