Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN

คลิปที่ 1 https://www.youtube.com/watch?v=YzgLuSdTxak
คลิปที่ 2 https://www.youtube.com/watch?v=RzfEsJsFTJU
คลิปที่ 3 
https://www.youtube.com/watch?v=vyCmC-5xvgY
คลิปที่ 4 https://www.youtube.com/watch?v=RBMRrgvKGKk
คลิปที่ 5 https://www.youtube.com/watch?v=VVWhCZaGHSI
คลิปที่ 6 https://www.youtube.com/watch?v=PC1LsyUT2Gg
คลิปที่ 7 https://www.youtube.com/watch?v=aCWDc7Ckxv4
คลิปที่ 8 https://www.youtube.com/watch?v=SPe--AXeFVI
คลิปที่ 9 https://www.youtube.com/watch?v=KWMJCuRioFY
คลิปที่ 10 https://www.youtube.com/watch?v=1bedHVOPidY

IMAGE สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ขับเคลื่อนค่ายยุวชนคนคุณธรรม
วันจันทร์, 16 กรกฎาคม 2561
..... นายสุรพล  เพ็งน้อย ... Read More...
IMAGE พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ของจังหวัดนครสวรรค์
วันจันทร์, 16 กรกฎาคม 2561
                16 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชอนตะวัน... Read More...
IMAGE งานหล่อเทียนพรรษาวันอาสาฬหบูชา วัดวรนาถบรรพต
วันจันทร์, 16 กรกฎาคม 2561
                16 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายอภิสรรค์   สง่าศรี  ... Read More...
IMAGE กาชาดกิ่งอำเภอลาดยาว จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต
วันจันทร์, 16 กรกฎาคม 2561
                 16 กรกฎาคม 2561   ตั้งแต่เวลา 09.00 น... Read More...
IMAGE พิธีมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิคุวานันท์ ครั้งที่ 12
วันจันทร์, 16 กรกฎาคม 2561
                 14 กรกฎาคม​ 2561​ เวลา​ 09.30​ น. ณ​ บริษัท... Read More...
ภารกิจศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 3- 12 กรกฎาคม 2561
วันศุกร์, 13 กรกฎาคม 2561
                3 กรกฎาคม 2561 ศดธ.จ.นว.... Read More...
IMAGE อำเภอชุมแสงออกอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดท่าไม้
วันศุกร์, 13 กรกฎาคม 2561
               12 กรกฎาคม 2561  เวลา 07.00 น.  นายรัฐพล  ธุระพันธ์... Read More...