Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN

 .................................................................................................................................

>> ดาวน์โหลด <<

 >> คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ <<

............................................................................................................................................

 

คลิปที่ 1 https://www.youtube.com/watch?v=YzgLuSdTxak
คลิปที่ 2 https://www.youtube.com/watch?v=RzfEsJsFTJU
คลิปที่ 3 
https://www.youtube.com/watch?v=vyCmC-5xvgY
คลิปที่ 4 https://www.youtube.com/watch?v=RBMRrgvKGKk
คลิปที่ 5 https://www.youtube.com/watch?v=VVWhCZaGHSI
คลิปที่ 6 https://www.youtube.com/watch?v=PC1LsyUT2Gg
คลิปที่ 7 https://www.youtube.com/watch?v=aCWDc7Ckxv4
คลิปที่ 8 https://www.youtube.com/watch?v=SPe--AXeFVI
คลิปที่ 9 https://www.youtube.com/watch?v=KWMJCuRioFY
คลิปที่ 10 https://www.youtube.com/watch?v=1bedHVOPidY

IMAGE การแก้ปัญหาน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร อำเภอหนองบัว และอำเภอท่าตะโก
วันพฤหัสบดี, 06 มิถุนายน 2562
4 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. นายชนาธิป โคกมณี นายอำเภอหนองบัว... Read More...
IMAGE เจ้าอาวาสวัดช่องแค มอบเงินให้โรงพยาบาลตาคลี
วันจันทร์, 27 พฤษภาคม 2562
              25 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. มูลนิธิวัดช่องแค... Read More...
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและการจัดมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562
วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2562
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในระหว่างวันที่... Read More...
IMAGE ย้อนรอยเมืองเก่าเวสาลี
วันพฤหัสบดี, 06 มิถุนายน 2562
30 พฤษภาคม 2562 เวลา 18.00  น. นายอรรถพร  สิงหวิชัย... Read More...
IMAGE เชิญเที่ยวงาน ตลาดชุมชน "ตลาดท่าเรือคลองคาง" 23 พฤษภาคม 2562
วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2562
                สถาบันวิจัยและพัฒนา... Read More...
IMAGE เทศกาลสงกรานต์หาดเสลา เก้าเลี้ยวเจ้าค่ะ
วันพุธ, 10 เมษายน 2562
5 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นายอรรถพร สิงหวิชัย ผวจ.นว.... Read More...