Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN

 .................................................................................................................................

>> ดาวน์โหลด <<

 >> คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ <<

............................................................................................................................................

 

                 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายชนาธิป โคกมณี นายอำเภอหนองบัว ออกเยี่ยมเยียนเด็กที่ได้รับทุนจากมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ จำนวน 2 ราย โดยมีพัฒนาการอำเภอหนองบัว สาธารณสุขอำเภอหนองบัว กรรมการกิ่งกาชาดอำเภอหนองบัว สโมสรโรตารี่หนองบัว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังบ่อ นายกองค์การบิหารส่วนตำบลห้วยร่วม ผอ.รพ.สต.  ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม.ในพื้นที่ร่วมในครั้งนี้

                   โดย  อำเภอหนองบัว