Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN

 .................................................................................................................................

>> ดาวน์โหลด <<

 >> คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ <<

............................................................................................................................................

 

                21  พฤศจิกายน 2561    เวลา 13.30 น.นายรัฐพล  ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว ได้มอบหมายชุดปฏิบัติการ ประจำตำบลหนองเต่า ประกอบด้วย นายวีระศักดิ์  ทามิน ปลัดอำเภอผู้ประสานงานประจำตำบลหนองเต่า  พ.ต.ท กังวาล ศรีวิไล รอง ผกก.สภ.เก้าเลี้ยว นายปรเมษฐร์ สังขวรรณะ นิติกร อบต.หนองเต่า นายบำรุง จันทรานุสรณ์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเก้าเลี้ยว พ.ต ไพฑูรย์  ทับโต หัวหน้าชุดปฏิบัติการมวลชน ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรณี ได้รับความเดือดร้อนจากการเผาถ่านเพื่อจำหน่าย โดยกลิ่นควัน จากการเผาถ่าน ได้ฟุ้งกระจายและส่งกลิ่นเหม็น บริเวณพื้นที่ ตำบลบางเคียน อำเภอชุมแสง จากการตรวจสอบ ปรากฏว่า ผู้ที่ดำเนินการเผาถ่านบริเวณหน้าบ้าน ทำให้เกิดควันฟุ้งกระจาย ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ผู้ร่วมตรวจสอบได้แนะนำให้ไปดำเนินการเผาให้ห่างไกลจากเขตชุมชนเพื่อป้องกันฝุ่นฟุ้งกระจาย โดยผู้ถูกร้องเรียนยินดีปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

                โดย อำเภอเก้าเลี้ยว