หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อราชการ แก้ไขล่าสุด12 พฤษภาคม 2563

*ปรับปรุงข้อมูลนายอำเภอ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

คลิกที่ชื่อไฟล์  "ทำเนียบ250563"   ด้านล่าง