Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN

 .................................................................................................................................

>> ดาวน์โหลด <<

 >> คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ <<

............................................................................................................................................

 

                4 ธันวาคม 2561 เวลา 15.30 น. นายกฤชทิพ ชะนิดไทย  นายอำเภอแม่เปิน เป็นประธานในพิธีการมอบบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาสและผู้มีรายได้ น้อย พร้อมด้วย กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานร่วม โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และ ประชาชน จิตอาสา และได้มอบบ้านให้กับ นางวันวิสา อุดอำมาตย์ บ้านเลขที่ 35 หมู่ที่ 15 บ้านเขามะตูม ตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์

                    โดย อำเภอแม่เปิน