Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN

 .................................................................................................................................

>> ดาวน์โหลด <<

 >> คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ <<

............................................................................................................................................

 

                6 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น.  องค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล ร่วมบูรณาการกับสภาวัฒนธรรมตำบลสระทะเล จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมในชุมชนสู่ชุมชน เต้นกำรำเคียว ลงแขกเกี่ยวข้าวตำบลสระทะเล  โดยมีนายสุเทพ  วงษ์พานิช  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวเปิดงานนายสมบุญ วงศ์วัชรานนท์ นายอำเภอพยุหะคีรี  กล่าวต้อนรับ  นายรุ่งโรจน์  ฤทธิ์เต็ม นายก อบต.สระทะเล/ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลสระทะเล   กล่าวรายงาน  นายสุเทพ  วงษ์พานิช  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวเปิดงาน

                 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด/อำเภอ  ข้าราชการ  ประชาชน และเครือข่ายสภาวัฒนธรรมฯ  เข้าร่วมกิจกรรม ลงแขกเกี่ยวข้าว ร้องเล่นเต้นกำรำเคียว มัดฟ่อนข้าว หาบข้าว ตั้งลอมข้าว  และชวนชิมอาหารพื้นบ้าน  ณ แปลงนาสาธิตศูนย์วัฒนธรรมตำบลสระทะเล ต.สระทะเล อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์

                โดย อำเภอพยุหะคีรี