Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN

 .................................................................................................................................

>> ดาวน์โหลด <<

 >> คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ <<

............................................................................................................................................

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์ ตามลำดับ ดังนี้
1. น.ส. สุภัสรา  สุนทรพงษ์
2. น.ส. ไพรินทร์  หยัดน้ำ
ให้ผู้มีรายชื่อลำดับที่ 1. ตามบัญชีข้างต้น มารายงานตัวเพื่อจัดทำสัญญาจ้างและปฏิบัติงาน ในวันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

รายละเอียดตามเอกสารแนบ Attachments:

Attachments:
Download this file (img-181214135244.pdf)img-181214135244.pdf[ ]428 kB