Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN

 .................................................................................................................................

>> ดาวน์โหลด <<

 >> คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ <<

............................................................................................................................................

 

20 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายวิเชียร จูห้อง นายอำเภอท่าตะโก พร้อมด้วย นางเบญจมาศ. จูห้อง แม่บ้านมหาดไทย. สาธารณสุขอำเภอ สมาชิกกาชาดพื้นที่อำเภอท่าตะโก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ กำนันตำบลวังใหญ่ ออกเยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 2 ราย ณ บ้านวังใหญ่ หมู่ 1 และบ้านหนองละมาน หมู่ที่ 2 ตำบลวังใหญ่ พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ตามโครงการสงเคราะห์ผู้สูงวัย ใส่ใจผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ ในพื้นที่อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จากนั้นเวลา 09.30 น. นายวิเชียร จูห้อง นายอำเภอท่าตะโก พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สมาชิกกาชาดพื้นที่อำเภอท่าตะโก ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และภาคเอกชน ร่วมออกหน่วยให้บริการประชาชนตามโครงการออกหน่วยบริการอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ ประจำเดือนกันยายน 2562 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังใหญ่  หมู่ที่ 1 ตำบลวังใหญ่  อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ร่วมออกหน่วยบริการให้กับประชาชนในพื้นที่ อาทิ เช่น บริการตรวจรักษาพยาบาล บริการทันตกรรม  สินค้าราคาถูก ตลาดประชารัฐ บริการตัดผมฟรี บริการแจกน้ำดื่มฟรี ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเคลื่อนที่ และได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ยากไร้  ผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่ตำบลพนมรอกอีกจำนวน 8 ราย ตามโครงการสงเคราะห์ผู้สูงวัย ใส่ใจผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ ในพื้นที่อำเภอท่าตะโก  จังหวัดนครสวรรค์ ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

          21 ธันวาคม 2561 นายวิเชียร  จูห้อง นายอำเภอท่าตะโก ประธานในพิธี นพ.กิตติศักดิ์  ศาตร์ศรี

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตะโก นายสุเมธ  มั่นมี สาธารณสุขอำเภอท่าตะโก ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์นำโดยท่านผอ.ศูนย์ฯ นายกอบต.วังมหากร พร้อมสมาชิกอบต. กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมด้วย ทีมแพทย์  ทันตแพทย์ พยาบาล  จนท.รพ.สต.บ้านวังรอและอสม. ร่วมกิจกรรมตามโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยให้บริการตรวจสุขภาพ ตรวจสายตา  ตรวจสุขภาพปากและฟัน แพทย์แผนไทย ดูแลสุขภาพจิต ผู้สูงอายุ ตรวจเต้านม สาธิตการทำพิมเสนน้ำ ที่วัดช่องแกระ หมู่3 ตำบลวังมหากร มีผู้รับบริการทั้งหมดจำนวน 350 คน

เวลา 09.09 น นายกำพล  สิริรัตตนนท์  นายอำเภอชุมแสง  เป็นประธานเปิดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และอำเภอยิ้มเคลื่อนที่  เพื่ออุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยมีการบริการทางการแพทย์ เช่น ตรวจรักษาด้านทันตแพทย์  ดวงตา ประคบแพทย์แผนไทย   และการบริการรักษาโรคทั่วไป โดยทีมแพทย์ พยาบาล จนท.รพ.สต.เครือข่ายสุขภาพ อำเภอชุมแสง อสม. และผู้นำชุมชน ประชาชนทั่วไป  ครั้งนี้กิ่งกาชาดอำเภอชุมแสง  มอบถุงยังชีพให้ผู้ยากไร้  จำนวน  30 ชุด โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมเป็นชาวตำบลตำบลท่าไม้และตำบลใกล้เคียง ร่วมกิจกรรมจำนวน 875 คน

เวลา  09.00 น. นายสมบุญ  วงศ์วัชรานนท์  นายอำเภอพยุหะคีรี  ประธานในพิธีเปิดโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาวัดสระบัว หมู่ที่ 10 ต.นิคมเขาบ่อแก้ว โดยมีส่วนราชการนำบริการออกให้บริการประชาชน มีประชาชนร่วมกิจกรรมประมาณ 800 คน

โดย อำเภอชุมแสง   อำเภอท่าตะโก อำเภอพยุหะคีรี