Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN

 .................................................................................................................................

>> ดาวน์โหลด <<

 >> คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ <<

............................................................................................................................................

 

               21 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00 น นายวิเชียร จูห้อง นายอำเภอท่าตะโก เป็นประธานเปิดตลาดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีตลาดต้องลอง บ้านเขาน้อย ม.2 ต.ท่าตะโก อ.ท่าตะโก โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ท้องที่ ท้องถิ่น สถานศึกษา เข้าร่วมงาน

               โดย  อำเภอท่าตะโก