Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN

 .................................................................................................................................

>> ดาวน์โหลด <<

 >> คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ <<

............................................................................................................................................

 

 

               จำหน่ายอาหารพื้นถิ่นชุมชนท่องเที่่ยว บริการทัวร์ชุมชน สินค้าที่ระลึกชุมชน ผลิตภัณฑ์OTOP อาหารOTOP  กว่า 68 บูธ ชวนชิม จัดแสดงดนตรี และศิลปะพื้นถิ่น การละเล่นพื้นถิ่น ตลอดการจัดงาน จุดแสดงนิทรรศการประกวดภาพถ่ายชุมชนท่องเที่ยว จุดภาพถ่ายแอ่งเล็กเช็คอิน ระหว่างวันที่ 21 - 30 มกราคม 2562  เวลา 10.00 -21.00 น. ณ หน้าอุทยานสวรรค์ 

          โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์