Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN

 .................................................................................................................................

>> ดาวน์โหลด <<

 >> คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ <<

............................................................................................................................................

 

                8 มกราคม 2562  เวลา 10.00 น. นายกฤชทิพ ชะนิดไทย นายอำเภอแม่เปิน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร   บ้านเขาแหลม หมู่ที่ 7 ตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์

                โดย  อำเภอแม่เปิน