Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN

 .................................................................................................................................

>> ดาวน์โหลด <<

 >> คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ <<

............................................................................................................................................

 

               9 มกราคม 2561 เวลา 17.00 น. นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้ นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม ปลัดจังหวัดนครสวรรค์ นางสมศรี เพิงผา คลังจังหวัด พาณิชย์จังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมสมุนไพรและตลาดนัดสุขภาพ ครั้งที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายด้านการแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพ ณ สวนสุขภาพ อุทยานสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายแพทย์อดิสรณ์ วรรธนะศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด กล่าวรายงาน

 

                 โดย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์