Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN

 .................................................................................................................................

>> ดาวน์โหลด <<

 >> คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ <<

............................................................................................................................................

 

                  10 มกราคม 2562 เวลา 09.30 นายรัฐพล  ธุระพันธ์  นายอำเภอเก้าเลี้ยว ร่วมกับปลัดอำเภอเก้าเลี้ยว ,ปลัด อบต.มหาโพธิ , ผอ.รพสต.บ้านท่ากระดังงา , สาธารณสุขอำเภอเก้าเลี้ยว ,กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลมหาโพธิ และ อสม.ตำบลมหาโพธิ พร้อมใจกันร่วมกิจกรรมปั่นปันรัก มอบของขวัญปีใหม่ให้แก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง รวมจำนวน 40 ชุด ณ บ้านหนองหัวเรือ หมู่ที่ 4 ตำบลมหาโพธิ

                   โดย  อำเภอเก้าเลี้ยว