Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN

 .................................................................................................................................

>> ดาวน์โหลด <<

 >> คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ <<

............................................................................................................................................

 

               10 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 11.40 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาว โดยมีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะ ร่วมมอบสิ่งของพระราชทาน และมีนายกฤชทิพ  ชะนิดไทย นายอำเภอแม่เปิน หัวหน้าส่วนราชการอำเภอแม่เปิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปิน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และราษฎรชาวอำเภอแม่เปิน ให้การต้อนรับ ณ ศาลาประชาคมอำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์

                โดย  อำเภอแม่เปิน