| วีดิทัศน์ พระราชทานชุด สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา |
 
ตอนที่ ๑ : น้ำคือชีวิตแผ่นดิน
 
 
ตอนที่ ๒ : พิทักษ์ป่า พัฒนาสินสายน้ำ
 
 
ตอนที่ ๓ : พืชพรรณ ปลูกชีวิตมั่นคง
 
 
ตอนที่ ๔ : เศรษฐกิจพอเพียงนำทางชีวิต