พิมพ์
หมวด: ข้อมูลทั่วไป
ฮิต: 8962
| วีดิทัศน์ พระราชทานชุด สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา |
 
ตอนที่ ๑ : น้ำคือชีวิตแผ่นดิน
 
https://youtu.be/mG9sdQ1sinU
 
ตอนที่ ๒ : พิทักษ์ป่า พัฒนาสินสายน้ำ
 
https://youtu.be/cqvg590NacE
 
ตอนที่ ๓ : พืชพรรณ ปลูกชีวิตมั่นคง
 
https://youtu.be/vrd2fNOA3lQ
 
ตอนที่ ๔ : เศรษฐกิจพอเพียงนำทางชีวิต
 
https://youtu.be/RWP4Ke9S-Gg