Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN

 

 

5 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นายอรรถพร สิงหวิชัย ผวจ.นว. มอบหมายให้ นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รอง ผวจ.นว. พร้อมด้วย นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว นายวัฒนากร ผิวผ่อง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน และ นางสาวศิริพร ไกรสุวรรณ รองผอ.ท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เป็นประธานงานแถลงข่าวการท่องเที่ยว "เทศกาลสงกรานต์หาดเสลา เก้าเลี้ยวเจ้าค่ะ" จัดขึ้นเพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างเสริมรายได้แก่ชุมชน และประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยว ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน บริเวณริมหาด แม่น้ำปิง บ้านหาดเสลา ตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

โดย  ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์  อำเภอเก้าเลี้ยว