Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN

 


จากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)ในขณะนี้

ส่งผลกระทบต่อจำนวนผู้บริจาคโลหิตลดลงอย่างมาก

จึงขอเชิญชวนท่านที่มีอายุ 17-60 ปีบริบูรณ์

บริจาคโลหิตได้ที่อาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

 

                 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสมบุญ  วงศ์วัชรานนท์ นายอำเภอพยุหะคีรี พร้อมด้วยนายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก รองนายกฯ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง สมาชิก อส.อ.พยุหะคีรี ที่ 11 และเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีถนนริมแม่น้ำเจ้าพระยา ม.5 ต.ท่าน้ำอ้อย ถูกน้ำกัดเซาะส่งผลให้ถนนทรุดตัว และเกิดการพังทลายของดินลงแม่น้ำระยะทางยาวประมาณ 30 เมตร ทำให้ถนนเลียบแม่น้ำเจ้าพระยาทรุดไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้ เบื้องต้น เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหักได้ทำการแก้ไขเบื้องต้น  ดังนี้

                 - ได้มีการติดป้ายแจ้งเตือนประชาชน และจัดทำแนวกั้นเพื่อไม่ให้ประชาชนใช้ถนนจุดดังกล่าวเพื่อป้องกันอันตราย พร้อมทั้งจะได้นำดินมาเสริมบริเวณที่ถนนทรุดตัว

                 - เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหักจะได้ทำหนังสือประสาน สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลืองบประมาณในการสร้างเขื่อนริมแม่น้ำเจ้าพระยาในบริเวณดังกล่าว ต่อไป

                    โดย  อำเภอพยุหะคีรี