พิมพ์
หมวด: ข่าวศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์/ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ
ฮิต: 229

           15 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.นายอมร บริรักษ์เลิศ นายอำเภอตาคลี มอบหมายนายอนุวรรตน์  แผ่ทอง ปลัดอำเภอศูนย์ดำรงธรรม ร่วมสังเกตการณ์การประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไข กรณีมีการปลูกสร้างหรือรุกล้ำเขตทางหลวงบริเวณทางเท้า โดย นายวินัย ปานกล่ำ ผอ.แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) เป็นประธาน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 120 ราย ผลการประชุม สรุปได้ดังนี้

          1) แขวงทางหลวงฯตากฟ้าที่ 2 จะดำเนินการออกหนังสือแจ้งเตือนประชาชน ผู้ประกอบการ ผู้พักอาศัย ที่สร้างสิ่งปลูกสร้างถาวร หรือติดตั้งป้าย รุกล้ำเขตทางหลวงบริเวณทางเท้า ให้ดำเนินการรื้อถอนภายในระยะเวลาที่กำหนด

          2) ประชาชน ผู้ประกอบการ หรือผู้พักอาศัย ที่มาร่วมประชุมส่วนใหญ่มีความเข้าใจในระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง                                                           .   

          3) หากประสงค์จะขอรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสอบถามเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมวดทางหลวงตาคลี

โดย อำเภอตาคลี