Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN

 
 


จากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)ในขณะนี้

ส่งผลกระทบต่อจำนวนผู้บริจาคโลหิตลดลงอย่างมาก

จึงขอเชิญชวนท่านที่มีอายุ 17-60 ปีบริบูรณ์

บริจาคโลหิตได้ที่อาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

 

                สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครสวรรค์ช่วยเหลือผู้เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรมแบบบูรณาการ Justice Care (ยุติธรรมใส่ใจ)

                สืบเนื่องจากนายไพโรจน์ พุทธิวิศิษฏ์ ยุติธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ยุติธรรม ประสานคุณศรีนวล บุญยอด โดยได้แจ้งสิทธิการขอรับความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม ในการดำเนินคดี กรณีร้องเรียนขอความเป็นธรรม กรณีถูกเวนคืนดินขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1084 สายแยก ทล.317 (ป่าแดง)- บ้านดอยคู่ และเพื่อสร้าง ทล.122 สายทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ตอนทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านตะวันออก ท้องที่ อ.เมืองนครสวรรค์ และ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ ส่วนหนึ่งของโครงการขยายถนน 4 เลนเชื่อมต่อนครสวรรค์-เพชรบูรณ์ ได้ออกมาเคลื่อนไหวร้องขอความเป็นธรรมซ้ำอีกครั้ง

                โดยตนและชาวบ้าน ถูกเวนคืนที่ดินแบบไม่เป็นธรรม เคยร้องเรียนไปกับหน่วยงานราชการต่างๆ รวม 6 หน่วยงาน ทั้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์, สำนักงานยุติธรรมจังหวัด กระทรวงยุติธรรม, ผู้ตรวจการแผ่นดิน, กรมทางหลวง, ป.ป.ช.นครสวรรค์ มาตั้งแต่ปี 58 แต่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้าใด ๆ นั้น

               21 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. - 12.30 น. นายไพโรจน์ พุทธิวิศิษฏ์ ยุติธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบหมายให้กลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการ ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือและรับคำขอให้ความช่วยเหลือตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม ช่วยเหลือในการดำเนินคดี แก่ประชาชนจำนวน 13 รายกรณีถูกเวนคืนดินขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1084 สายแยก ทล.317 (ป่าแดง)- บ้านดอยคู่ และเพื่อสร้าง ทล.122 ร้องขอความเป็นธรรมซ้ำอีกครั้งโดยประชาชนทั้ง 13 รายถูกเวนคืนที่ดินแบบไม่เป็นธรรม

                จากนั้นเวลา 13.30 น. - 16.00 น. ได้ประสานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์หารือร่วมกันกับประชาชนทั้ง 13 ราย โดยนายอนุสรณ์ ศรีวงษ์ญาติดี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 เข้าร่วมหารือ ตอบข้อซักถามเบื้องต้น และรับเรื่องไกล่เกลี่ยพิพาท ตามความประสงค์ของประชาชนทั้ง 13 ราย

               โดย สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครสวรรค์