Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN

 

 

22 พฤษภาคม 2562 เวลา 18.30 น. ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลาง จังหวัดนครสวรรค์ นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดนครสวรรค์ ตามที่รัฐบาล โดยคณะกรรมการฝ่ายโครงการและจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้อนุมัติหลักการการจัดมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22 - 28 พฤษภาคม 2562 ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

ในส่วนของจังหวัดนครสวรรค์ ได้กำหนดจัดมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ขึ้นระหว่างวันที่ 22-28 พฤษภาคม 2562 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ โดยการแสดงในพิธีเปิดงานมหรสพสมโภชฯ ประกอบด้วย การแสดงชุดรำถวายมือ โดยชมรมลิเกจังหวัดนครสวรรค์ การแสดงชุด เถลิงราชอมศักดา องค์ราชที่ฟ้าประทาน จาก โรงเรียนสอนการแสดงบ้านครูพัฒน์ และ การแสดงรำกลองยาว จากโรงเรียนโพฒิสารศึกษา และในเวลา 19.00 – 21.00 น. เป็นการแสดงศิลปวัฒนธรรม โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จำนวน 6 ชุด

ทั้งนี้การจัดงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 22 - 28 พฤษภาคม 2562 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ภายในงานนอกจากการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมแล้วนั้น ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เรื่องในมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก มีการแสดงผลงานและการถ่ายทอดศิลปะของศิลปินจังหวัดนครสวรรค์ และมีการจัดจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรม ตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม จึงขอเชิญชวนทุกท่านได้ร่วมกิจกรรม ชมการแสดงศิลปะทางวัฒนธรรม เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เฉลิมฉลอง แสดงความจงรักภักดีต่อสภาบันพระมหากษัริยแห่งราชวงศ์จักรี
สำหรับกำหนดการแสดงศิลปวัฒนธรรมระหว่างวันที่ 23-28 พฤษภาคม 2562 มีดังนี้
วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562
เวลา 18.30 น. -การแสดงทางวัฒนธรรม อำเภอแม่เปิน
เวลา 19.00 น. -การแสดงทางวัฒนธรรม อำเภอตาคลี
เวลา 19.30 – 21.00 น. -การแสดงดนตรีลูกทุ่ง โดย มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562
เวลา 18.00 น. -การแสดงดนตรี โดย มทบ.31
เวลา 19.00 น. -การแสดงทางวัฒนธรรม อำเภอตากฟ้า
เวลา 19.20 น. -การแสดงทางวัฒนธรรม อำเภอหนองบัว
เวลา 19.40 น. -การแสดงทางวัฒนธรรม อำเภอบรรพตพิสัย
เวลา 20.00-21.00 น. -การแสดงสิงโต , การแสดงมังกรทองนครสวรรค์
วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562
เวลา 18.30 น. -การแสดงทางวัฒนธรรม อำเภอชุมตาบง
เวลา 19.00 น. -การแสดงทางวัฒนธรรม อำเภอลาดยาว
เวลา 19.30-21.00 น. -การแสดงวงดนตรีลูกทุ่ง จาก โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา
วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562
เวลา 18.30 น. -การแสดงทางวัฒนธรรม อำเภอไพศาลี
เวลา 19.00 น. -การแสดงทางวัฒนธรรม อำเภอพยุหะคีรี
เวลา 19.30-21.00 น. -การแสดงศิลปะลิเก โดยคณะ รวมศิลปินนครสวรรค์
วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562
เวลา 18.30 น. -การแสดงทางวัฒนธรรม อำเภอแม่วงก์
เวลา 19.00 น. -การแสดงทางวัฒนธรรม อำเภอโกรกพระ
เวลา 19.30 น. -การแสดงหุ่นกระบอก ช เจริญศิลป์
เวลา 20.00-21.00 น. -การแสดงดนตรีลูกทุ่ง อำเภอชุมแสง (โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ)
วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562
เวลา 18.30 น. -การแสดงวงออเคสตร้า โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต (ท.4)
เวลา 19.00 น. -การแสดงทางวัฒนธรรม อำเภอท่าตะโก
เวลา 19.30 น. -การแสดงทางวัฒนธรรม อำเภอเมืองนครสวรรค์
เวลา 20.00-21.00 น. -การแสดงมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (โขนสด)
-ตอน นารายณ์ปราบนนทุกข์ และตอน นารายณ์พระรัศมีอวตาร

เผยแพร่โดย: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์