ตามที่ สื่อดิจิตอล “มวลชน ออนไลน์นิวส์” ลงข่าวจังหวัดนครสวรรค์  ชาวบ้านดงเข็มตำบลนาขอม อำเภอไพศาลี จังหวัดนคสวรรค์ ยื่นหนังสือคัดค้านการก่อสร้างฟาร์มเลี้ยงสุกรขนาดใหญ่ โดยฟาร์มเลี้ยงหมูขนาดใหญ่บนเนื้อที่เชิงเขาช้างฟุบ จำนวน 200 กว่าไร่ ห่างจากหมู่บ้านดงเข็มเพียง 800 เมตร  เกรงว่าจะมีผลกระทบกับแหล่งน้ำอุปโภค บริโภค   รายละเอียดตามข่าวhttp://www.muanchononlinenews.com/64781   นั้น  

 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขอมได้เชิญชาวบ้านและส่วนราชการที่ เกี่ยวข้อง เช่น ปศุสัตว์อำเภอไพศาลี สาธารณสุขอำเภอไพศาลี ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัด นครสวรรค์ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอไพศาลี ชุดปฏิบัติการมวลชนอำเภอไพศาลี เจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอไพศาลี มาร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นการขอใช้พื้นที่ก่อสร้างฟาร์มเลี้ยง สุกรดังกล่าว จำนวน 3 ครั้ง ปรากฏว่ามีทั้งผู้สนับสนุนและผู้คัดค้านซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาขอมก็ได้เก็บ ข้อมูลรอบด้านแจ้งประจักษ์ เช่น ความกังวลของชาวบ้าน และแนวทางแก้ไขปัญหาระบบป้องกันผลกระทบต่อ ชุมชนของผู้ประกอบการ รวมถึงความคิดเห็นผ่านแบบสอบถามชาวบ้าน

ผลการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงของปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ก่อนหน้านี้และการสอบสวนข้อเท็จจริงของ ปศุสัตว์อำเภอไพศาลีกับผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2562 ปรากฏข้อเท็จจริงว่า

  1. แผนการดำเนินการก่อสร้างฟาร์มสุกรดังกล่าวตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ 6 และจากการจัดประชาคมรับฟังความ คิดเห็นโดยองค์การบริหารส่วนตำบลนาขอมก่อนหน้านี้ มีประชาชนทั้งฝ่ายผู้ที่คัดค้าน(บางส่วนจากพื้นที่หมู่ 9) และผู้ที่ไม่คัดค้าน (หมู่ 6 และบางส่วนของหมู่ 9)
  2. กลุ่มผู้คัดค้านจำนวนหนึ่งได้เชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าวในประเด็นความเหมาะสมของพื้นที่ที่อยู่ใกล้ชุมชน และประเด็นเกรงการปนเปื้อนของเชื้อโรคลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ซึ่งเป็นการนำเสนอข่าวด้านเดียวที่อาจคาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริงและไม่มีการแจ้งให้ผู้นำชุมชนและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องทราบแต่อย่างใด
  3. การตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาขอม พบว่าบริษัท 2 แห่ง ยังอยู่ระหว่างขออนุญาตการก่อสร้างอาคารซึ่งยังไม่มีการอนุญาตให้ มีการก่อสร้างฟาร์มแต่อย่างใด

โดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์