Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN

 

 

                 28 มิถุนายน 2562  เวลา 14.30 น. คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ โดยนางวราภรณ์  อยู่เอี่ยมพร้อมคณะ ร่วมกับคุณจินตนา สุวรรณคีรี ตัวแทนสำนักงาน พมจ.นว. ได้ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือครอบครัวของราษฎรบ้านหนองเต่าเหนือ ม.9 ต.หนองเต่า อ.เก้าเลี้ยว เนื่องจากมีฐานะยากจน เลี้ยงลูก หลานรวม 13 คน อยู่ด้วยความยากลำบาก สภาพบ้านผุพังทรุดโทรม ทั้งนี้ได้มอบเงินช่วยเหลือพร้อมกับเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวนหนึ่ง โดยมีนายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว พร้อมด้วยหัวหน้าหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ ผู้นำหมู่บ้านและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ (ปฎิบัติงานพื้นที่อำเภอเก้าเลี้ยว)ให้การต้อนรับ

                 ทั้งนี้นายอำเภอได้มีแผนการช่วยเหลือต่อไปด้วยการปรับปรุงบ้านอาศัยบันได และส้วมให้ใหม่ หางบมาขุดเจาะบ่อบาดาล มอบเป็ดพันธ์ไข่มาให้เลี้ยง มอบปลามาให้เลี้ยงในบ่อซีเมนต์ มอบพันธ์ผักบุ้ง ผักชี คะน้า มาให้ปลูกต่อไป

                 28 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น.ว่าที่ร้อยตรี ปรีชา พลับน้อย นายอำเภอเมืองนครสวรรค์ พร้อมด้วย นางวิยดา พลับน้อย แม่บ้านมหาดไทย ร่วมกับนายก อบต.กลางแดด ผู้ใหญ่บ้าน รพ.สต. อสม. ต.กลางแดด ได้เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ ผู้สูงอายุและป่วยติดเตียง อยู่กับสามี มีความลำปากในการเดินทางไปซื้อกับข้าวที่ตลาดชุมชนที่อยู่ไกล จึงได้บอกบุญ เรี่ยไรเงินจาก ส่วนราชการ อบต. ผู้ใหญ่บ้าน อสม. เพื่อนบ้าน จนสามารถจัดซื้อรถจักรยานได้ 1 คัน จึงได้นำไปมอบให้กับครอบครัวผู้สูงอายุ เพื่อให้สามีใช้เป็นพาหนะไปซื้อของที่ตลาดชุมชนได้โดยสะดวก

                   เวลา 10.30 น. ว่าที่ร้อยตรี ปรีชา พลับน้อย นายอำเภอเมืองนครสวรรค์ พร้อมด้วย นางวิยดา พลับน้อย แม่บ้านมหาดไทย กำนันตำบลหนองกรด ผญบ. รพ.สต.สันติธรรม สนง.สาธารณสุขอ.เมือง ฯ ได้ไปเยี่ยม ผู้ป่วยซึ่งร่างกายพิการ เดินไม่ได้และพูดไม่ได้ อาศัยอยู่กับยาย ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์ มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนรถวิลแชร์ใหม่  เนื่องจากคันที่ใช้อยู่ชำรุดเนื่องจากใช้งานมาแล้วกว่า15ปี อำเภอเมืองฯ จึงได้ติดต่อขอรับการอนุเคราะห์จากศูนย์ซ่อมวิลแชร์ อุทัยธานี ร่วมกับ DOG RIDER อุทัยธานี และชมรมสองล้อใจบุญ เกื้อหนุนผู้ยากไร้ ให้การสนับสนุนรถวิลแชร์ จำนวน 1 คัน จึงได้นำไปมอบให้เพื่อทดแทนคันเดิม

                   โดย  อำเภอเก้าเลี้ยว  อำเภอเมืองนครสวรรค์