Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN

 

 

ประกาศโรงเรียนบ้านบ่อดินสอพอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 คน

..... ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครได้ที่ ห้องธุรการ โรงเรียนบ้านบ่อดินสอพอง 1 หมู่ 7 ตำบล กลางแดด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 – 9 กรกฎาคม 2562 เว้นวันหยุดราชการ ... รายละเอียดแนบท้ายนี้ http://1.179.165.51/news2559/myfile/2562/15621540850.pdf

โดย นันทนา อัมระนันทน์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ข่าว