Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN

 

 

                3 กรกฎาคม 2562   เวลา 10.00 น. นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว มอบหมายให้ ปลัดอำเภอ/ทหารชุด ชป. จนท.สาธารณสุขและ ผญบ.ม.5 ต.มหาโพธิ ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีชาวบ้าน ได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นสี , ละอองฝุ่นและเสียงดังรบกวน จากการตรวจสอบพบ เป็นบริษัทเอกชน เปิดทำการ ตัด เชื่อมเหล็กจริง  จนท. จึงได้ให้คำแนะนำให้ทำตามระเบียบที่กระทรวงสาธารณสุขออกให้ เพื่อไม่ให้กลิ่นควันไปรบกวนชาวบ้านบริเวณใกล้เคียง โดยทางผู้ถูกร้องยินดีทำตามคำแนะนำและจะแก้ไขโดยเร็ว

                โดย อำเภอเก้าเลี้ยว