Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN

 

 

                4 กรกฎาคม 2562   เวลา 11.00 น. นางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ มอบให้ นางอรุณี อรุณเมือง คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนำเงินสดพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ผ้าห่มเสื้อผ้าและน้ำดื่มมอบให้ครอบครัวนางลมูล คันศร อ.โกรกพระ ซึ่งประสบอัคคีภัยบ้านเรือนเสียหายทั้งหลังเมื่อวันที่ 2 กค.2562 ที่ผ่านมา ทั้งนี้นายอดิศักดิ์ ไพบูลย์ศิริ หน. ปภ.จังหวัดนครสวรรค์ มอบให้ นางสาวชลดรินทร์ ธนพรพิสุทธิ์ หน.ฝ.สงเคราะห์ผู้ประสบภัยร่วมมอบสิ่งของในครั้งนี้ด้วยโดยมี ปลัดอำเภอโกรกพระ นายก อบต. ศาลาแดง และผู้นำท้องที่ท้องถิ่นร่วมให้การต้อนรับ

                เวลา 16.00 น. นายสมบุญ  วงศ์วัชรานนท์  นายอำเภอพยุหะคีรี พร้อมด้วย พระครูนิภาธรรมวงศ์ เจ้าอาวาสวัดเขาทอง รักษาการเจ้าคณะอำเภอพยุหะคีรี นายก           อบต.เขาทอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมส่งมอบบ้าน และทะเบียนบ้านให้กับราษฎรผู้ประสบวาตภัย รายนางจำปี  ภู่จรูญ ซึ่งบ้านเรือนได้รับความเสียหายทั้งหลัง โดย อบต.เขาทอง ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือ 33,000 บาท และขอรับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาอีก 26,008 บาท รวมทั้งสิ้น 59,008 บาท พร้อมทั้งมอบใบเกียรติบัตรให้กับผู้มีจิตศรัทธา

                โดย  อำเภอโกรกพระ อำเภอพยุหะคีรี