Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN

 

 

                5 กรกฎาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรี ปรีชา พลับน้อย นายอำเภอเมืองนครสวรรค์ พร้อมด้วยนางวิยดา พลับน้อย คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และประชาชน ร่วมบริจาคโลหิต กับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 สภากาชาดไทย ณ วัดเทพสามัคคีธรรม  ม.12 ต.บางม่วง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์  ได้โลหิต จำนวน  279 ยูนิต

                โดย อำเภอเมืองนครสวรรค์