ขอประชาสัมพันธ์ พระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่

http://www.opm.go.th/opmportal/index.asp?pageid=1554&parent=1232&directory=14851&pagename=content1