30 สิงหาคม 2562 เวลา 16.30 น.  นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้ให้เกียรติไปเป็นประธานเปิดงานวันส้มโอและของดีอำเภอลาดยาว ครั้งที่ 21 ประจำปี 2562 โดยมี นายนพดล มามาก นายอำเภอลาดยาว ให้การต้อนรับ แล้วกล่าวรายงาน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดส้มตำลีลา ประกวดส้มโอขาวแตงกวา เมล็ดพันธุ์ข้าว เป็นต้น  รวมทั้งเยี่ยมชมร้านค้าภายในงาน

                  โดย อำเภอลาดยาว